CYFATHREBIAD ETHOLIAD HYRWYDDWYD GAN: GWYN HUGHES - 20 MAESEGRYN, GWYNEDD LL36 9SH
ELECTION COMMUNICATION PROMOTED BY: GWYN HUGHES - 20 MAESEGRYN, GWYNEDD LL36 9SH
Louise HUGHES
 
Fel eich AS, byddaf yn cefnogi, siarad a brwydro ar ran pobl Dwyfor Meirionnydd bob amser


 Rwy’n byw yn Llanegryn efo fy ngŵr Gwyn, bugail o Lanuwchllyn, a’n merch Elys Gwenfair. Cafodd fy mam ei geni a’i magu yn Nhywyn ac rwy’n falch iawn o’m gwreiddiau Cymreig. Mae fy nghefndir gweithio wedi bod yn un amrywiol ond yn wastad yn un bleserus. Mi weithiais i’r Asiantaeth Cudd-ymchwil y Fyddin am 5 mlynedd ac wedyn es i ‘mlaen i weithio o fewn y Gwasanaeth Sifil a’r Awdurdod Heddlu. Rwyf bellach wedi bod yn Gynghorydd Sir Gwynedd ers 2008.
Rwyf wedi cael llawer o brofiadau yn fy mywyd, a does gen i ddim ofn wynebu’r heriau sydd o ‘mlaen i. Byddaf yn gweithio efo unrhyw un sydd â synnwyr cyffredin. Rwy’n weithgar, di flewyn ar dafod, egwyddorol ac yn barod i deithio’r filltir ychwanegol drosoch chi a’n cymunedau. Fel eich ymgeisydd annibynnol, byddaf yn gweithio drosoch CHI ac nid plaid wleidyddol.

Pryderon pobol Dwyfor Meirionnydd

 

more welsh more english